POWER–CELL

 

ENDİKASYONLARI

Olağanüstü antienflamatuar etkili proteaz (Arazyme) enzim aktivitesi…Power-cell küre örümceklerinden elde edilen bir enzim türüdür.

  • Mastitis ile uğraşmakta olan çiftlikler.
  • Enfeksiyöz hastalıklarının kontrolüne acil olarak ihtiyaç duyan çiftlikler.
  • İshallerin önlenmesini isteyen çiftlikler.
  • Sütün, kuru madde ve yağ oranının yüksek olmasını isteyen çiftlikler.
  • Süt ve et artışı: Yemden yararlanma oranının yükselmesini isteyen çiftlikler.
  • Somatik hücre sayısı azaltılmasına acilen ihtiyaç duyan ve sütün kalitesini önemseyen çiftlikler.
  • Yanlış katkı maddeleri kullanımından para ve zaman kaybeden çiftlikler Power-cell’e ihtiyaç duyar.

BİLEŞENİ

  • Proteaz, glikoz.

KULLANIM ŞEKLİ

  • Pratik doz; serpme yoluyla uygulandığında: 10-20 g./hayvan başına/gün
  • Genel uygulama, 2 kg / ton yeme (% 0.2)

BROŞÜR