Vet-İode

 

ENDİKASYONLARI

Antiseptik, Antimikotik ve Rezolotif yara merhemi.

  • Actinomycosis: İneklerde Mandibula’da (çene altı şişlik) oluşan apselerde etkilidir.
  • İneklerde travma nedeniyle ön ayak bursal kese şişliği (bursitis) vb. bursitis olgularında kullanılabilir.
  • Rezolitif: Patolojik bir durumun normale dönmesi, vücutta emilmek suretiyle ortadan kalkması (Şişin inişi, enfeksiyonun ortadan kalkması)
  • İode, hücre proteinlerinin yapısını bozarak, proteinlerin yumaklaşması ve çökmesiyle mikroorganizmanın kısa sürede ölmesini sağlayarak etki gösterir. İode, çok küçük konsantrasyon da dahi mikroorganizmaları öldürür.
  • İode, proteinlerin -SH gruplarını oksitleyerek disülfit bağı oluşturur. Fonksiyonlarını bozar. 1/20000′lik solüsyonu dahi sporları 15 dakika; bakterileri 1 dakikada öldürür.
  • Merhemimizde % 2 oranında kullanılan iode %5 oranının altında kullanıldığında dokular tahriş olmaz.
  • Deriye zarar vermez.

BİLEŞENİ

  • 1 g’da 200 mg iode, 100 mg iodure de potassium. Karakteristik iyodumsu kokulu, siyahımsı, koyu menekĢenimsi rengindedir.
  • Veteriner Hekimce başka şekilde tavsiye edilmedikçe, sabah ve akşam hastalıklı bölgeye sürülerek 3 – 4 gün kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

  •  Veteriner Hekimce başka şekilde tavsiye edilmedikçe, sabah ve akşam hastalıklı bölgeye sürülerek 3 – 4 gün kullanılır.

 

PROSPEKTÜS