VET-TİLMİX

 

ENDİKASYONLARI

     Sığır ve Koyunlarda; Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde, koyunlarda ise topallıklarda etkindir.Mycoplasma agalactiae, Staphylococcus Aureus’un neden olduğu mastitislerde kullanılabilir.

     Tilmikosinin akciğer dokusundaki konsantrasyonu ise plazma konsantrasyonunun 60 misli olup bu doku seviyesi 3 gün süre ile sağaltımında tercih seçeneği oluşturur. Karaciğer, meme dokusu ve böbreklerde de yüksek yoğunluğa ulaşmaktadır.

     Gr (+) mikroorganizmalar, Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma dispar, Mycoplasma bovoculi, Mycoplasma bovinitis vb. bazı Gr (-) mikroorganizmalar duyarlıdır.

BİLEŞENİ

  • Tilmikosin fosfat

KULLANIM ŞEKLİ

• Pratik Doz; 1 ml / 30 kg canlı ağırlık / gün s.c. (deri altı)
• Uygulama yeri genellikle sığırlarda ön ayakların arkası ile kaburgaların üst kısmı arası, koyunlarda ise omuz bölgesidir.
• Aynı yere 10 ml’den fazla ilaç enjekte edilmemelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

  • 50 ml ve 100 ml’lik amber renkli cam flakonlarda sunulmuştur.

PROSPEKTÜS                                    BROŞÜR