Vet-Penstrepto

 

ENDİKASYONLARI

Sığırlar ve Koyunlarda ;

 • Artritis, pododermatitis (eklem hastalıkları ve tırnak hastalıkları), Sindirim, Solunum, Üriner sistem enfeksiyonlarında ve mastitis’de kullanılır.

Etkili olduğu bakteriler;

 • Corynebacterium pyogenes,
 • Klebsiella pneumonia,
 • Listeria spp.,
 • Pasteurella haemolytica,
 • Streptococcus spp.,
 • Staphylococcus spp.,
 • Escherichia coli,
 • Proteus spp.,
 • Actinobacillus lignieresi,
 • Haemophilus spp.,
 • Salmonella spp.

BİLEŞENİ

 • 280 mg Benzilpenisilin,
 • 280 mg Dihidrostreptomisin / ml

KULLANIM ŞEKLİ

 • Pratik Doz; 1 ml / 25 kg canlı ağırlık / gün i.m. (kas içi), s.c.(deri altı)

 

PROSPEKTÜS                            BROŞÜR