Vet-Oxytetra

 

ENDİKASYONLARI

Sığır, Koyun ve Keçilerde ;

  • Solunum, sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında, septisemilerde, viral enfeksiyonlar ile beraber seyreden ve duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sekonder enfeksiyonlarda kullanılır.
  • Etkin olduğu başlıca hastalıklar; pneumonia (akciğer hastalıklarında), ayak çürüğü, septisemi, enteritisler (ishal), enfeksiyöz keratokonjonktivitis (göz hastalıkları), koyunların enzootik abortusu (yavru atma), leptospirosis, listeriosis anaplasmosis enfeksiyonları (kırcan = güneş çarpması gibi kan parazitlerinden ileri gelen hastalıklar), mastitis, metritis (rahim hastalıkları).
  • Ayrıca Pasteurella etkenlerine karşı koruyucu özelliği vardır.

BİLEŞENİ

  • 50 mg Oxytetrasiklin HCl / ml

KULLANIM ŞEKLİ

  • Pratik Doz; 1 ml / 10-15 kg canlı ağırlık / gün i.m. (kas içi)

PROSPEKTÜS