Vet-Gensol

 

ENDİKASYONLARI

Gentamisin, aminoglikozid grubundan geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Sığır ve Atlarda ;

  • Solunum, Sindirim, Ürogenital sistem enfeksiyonları ile septisemilerde ve diğer yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.
  • Kas içi uygulamadan sonra yüksek biyoyararlılık gösteren gentamisin, 1 saat içinde maksimum serum konsantrasyonları gösterir ve terapötik seviyesi 12 saat sürer.
  • Enterobacter spp., E. coli, Klebsiella spp., Serratia spp., Yersinia spp., Campylobacter spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Pseudomonas aeruginosa suşları ve Staphylococcus aureus gentamisine başlıca duyarlı bakterilerdir

BİLEŞENİ

  • Gentamisin Sülfat

KULLANIM ŞEKLİ

  • Pratik Doz; 1 ml / 25 kg canlı ağırlık / gün i.m. (kas içi) veya i.v. (damar içi)
  • İlk gün dozu ikiye bölerek daha sonra günde bir defa olmak üzere 2-3 gün süre ile kullanılır.

PROSPEKTÜS