Vet-Enro

 

ENDİKASYONLARI

  • Geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir.
  • Güçlü bakterisidal etkisi vardır.
  • Sığırlar ve Koyunlarda Gr (+) ve Gr (-) bakteriler ile Mycoplasmalar tarafından meydana getirilen pleuropneumonia (akciğer hastalıkları), gastroenteritis (mide-barsak hastalıkları), septisemi, kolibasillosis’de ve diğer yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde, viral hastalıklar sırasında oluşan bakteriyel komplikasyonlarda kullanılır.
  • E.coli, Salmonella spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Campylobacter spp., Moraxella spp., Actinobacillus spp., Pasteurella spp., Leptospira spp., Ehrlichia spp., Staphylococcus spp., Streptococcus agalactiae vb. Enjeksiyon yerinden kolay emilir.
  • Bir saat içinde plazma pik konsantrasyonuna çıkar.

BİLEŞENİ

  • 100 mg enrofloksasin

KULLANIM ŞEKLİ

  • Pratik Doz; 1 ml / 25-40 kg canlı ağırlık / gün i.m. (kas içi)

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

  • 50 ml ve 100 ml’lik amber renkli cam flakonlarda sunulmuştur.

PROSPEKTÜS                             BROŞÜR