Sürü Sağlığı

Sürdürülebilir sürü sağlığı programları geliştirmek, enfeksiyöz hastalıklarla etkili mücadele ancak tek bir hayvanın sorunu olarak değil bir sürü problemi olarak ele alındığında mümkün olabilir. Ruminant Sağlık Platformları, geniş aşı yelpazemizi ve entegre yaklaşımımızı sürü sağlığı yönetim uzmanlığımızla birleştirerek sunmaktadır.