Kullanım Şartları

Şu anda ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesi ve içinde düzenlenmiş olan tüm eserler VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti.’e aittir. İş bu sitenin herhangi bir sayfasını ziyaret etmekle, aşağıda belirtilen ve yasal düzenlemelerle getirilen bütün koşulları kabul etmiş sayılmaktasınız.

1- İş bu internet sitesinde yer alan ilaçlara ait bilgiler yalnızca sağlık profesyonellerinin (veteriner hekim, eczacı vs.) kullanımına ait olup hiçbir şekilde bu meslek gruplarına ait olmayan kişilerin kullanımına açık değildir. Yasal mevzuat, sağlık profesyonellerinin (veteriner hekim, eczacı vs.) haricinde yer alan kişilerin ilaçlarla ilgili bilgi verilen sayfalara ve prospektüs bilgilerine erişimlerini yasaklamaktadır.

2- VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti. bu internet sitesini halen üretilmekte olan ürünlerini tanıtmak ve sağlık profesyonellerini yeni ürünlerinden haberdar etmek için hazırlamıştır. Bunların yanı sıra internet sitemizde firmamızla ilgili genel bilgiler, ürünlerimizin ağırlıkta olduğu hastalıklara ilişkin temel bilgiler, vs yer almaktadır. VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti., internet sitesinin içinde yer alan bilgileri hatasız ve güncel halde tutmaya çalışmakla birlikte buradaki bilgilerin ve/veya referansların doğruluğu ve tamlığı hakkında hiçbir garanti vermemektedir.

3- İş bu internet sitesinin içeriği ziyaretçiyi bilgilendirme amacı ile düzenlenmiştir. Bu site içerisinde yer alan hiçbir şey ziyaretçiler tarafından tavsiye olarak değerlendirilip hiçbir karar veya eyleme neden olamaz. Bu gibi bir durumda bütün sorumluluk siteyi ziyaret edene ait olacaktır. VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti., bu internet sitesinde yer alan bütün ürün, bilgi ve hizmetleri önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın her zaman değiştirme, sunumdan kaldırma veya düzeltme hakkına sahiptir.

4- İş bu internet sitesinin kullanımı sırasında doğabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, virüs bulaşması, sistem arızası vs. sebepler sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan zarar ve/veya ziyandan VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti. veya çalışanları hiçbir surette sorumlu tutulamazlar. Tüm sorumluluk internet sitesini ziyaret eden ziyaretçiye aittir.

5- Gerek bu internet sitesinden bağlantı (link) verilen sitelerdeki, gerekse diğer internet sitelerine bağlantılar neticesinde uğranılabilecek tüm zarar ve hasar kullanıcıya aittir. Bu sitelerden verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri, VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. Bu sebeple, diğer bir internet sitesi ile ilgili tüm risk ve sorumluluk ziyaretçiye aittir.

6- VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti. herhangi bir kötü veya kötüye kullanım halinde ziyaretçiye vermiş olduğu tüm hakları önceden haber vermeksizin derhal iptal edebilir ve yasal yollara başvurabilir. Bu hakkın kullanılmaması sonradan kullanılmayacağı anlamına gelmez.

7- İş bu internet sitesi içerisinde yer alan 5846 sayılı yasa ile ilgili yönetmeliklere göre korumaya tabi her türlü bilgi, resim, marka, logo, yazı, vs. gibi fikri mülkiyet konusu hakların mülkiyeti münhasıran VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti.’e aittir. VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti.’e ait internet sitesinin içeriği, sadece ziyaretçileri bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Hiçbir koşulda internet sitesi içerisinde yer alan herhangi bir bilgi, belge, resim, marka, logo, fotoğraf ve benzeri tanımlayıcı veya açıklayıcı unsurları kopyalamak, nakletmek, değiştirmek, haksız olarak kullanmak yasaktır.

8- İş bu internet sitesindeki bilgiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti.’in izni ile kullanılabilir.

9- Yukarıda açıkça belirtilenlerin dışındaki unsurlardan iş bu internet sitesinde yer alan herhangi bir şey VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti.’in izni olmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve/veya başka bir yere taşınamaz.