GİZLİLİK POLİTİKASI

Şu anda ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesi ve içinde düzenlenmiş olan tüm eserler VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti.’e aittir. İş bu sitenin herhangi bir sayfasını ziyaret etmekle, aşağıda belirtilen ve yasal düzenlemelerle getirilen bütün koşulları kabul etmiş sayılmaktasınız.

VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti. bu internet sitesini halen üretilmekte olan ürünlerini tanıtmak ve üçüncü kişileri yeni ürünlerinden haberdar etmek için hazırlamıştır. VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti. internet sitesinin içinde yer alan bilgilerin hatasız ve güncel halde tutmaya çalışmakla birlikte buradaki bilgilerin ve/veya referansların doğruluğu ve tamlığı hakkında hiçbir garanti etmez.

İş bu internet sitesinin içeriği ziyaretçiyi bilgilendirme amacı ile düzenlenmiştir. Bu site içerisinde yer alan hiçbir şey ziyaretçiler tarafından tavsiye olarak değerlendirilip hiçbir karar veya eyleme neden olamaz. Bu gibi bir durumda bütün sorumluluk siteyi ziyaret edene ait olacaktır. VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti., bu internet sitesinde yer alan bütün ürün, bilgi ve hizmetleri önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın her zaman değiştirme, sunumdan kaldırma veya düzeltme hakkına sahiptir.

İş bu internet sitesinin kullanımı sırasında doğabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, virüs bulaşması, sistem arızası vs. sebepler sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan zarar ve/veya ziyandan VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti. veya çalışanları hiçbir surette sorumlu tutulamazlar. Tüm sorumluluk internet sitesini ziyaret eden ziyaretçiye aittir.

Gerek bu internet sitesinden bağlantılar (link) verilen sitelerdeki, gerekse diğer internet sitelerine bağlantılar neticesinde uğranılabilecek tüm zarar ve hasar kullanıcıya aittir. Bu sitelerden verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. Bu sebeple, herhangi bir diğer internet sitesi ile ilgili tüm risk ve sorumluluk ziyaretçiye aittir.

VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti. herhangi bir kötü veya kötüye kullanım halinde ziyaretçiye vermiş olduğu tüm hakları önceden haber vermeksizin derhal iptal edebilir ve yasal yollara başvurabilir. Bu hakkın kullanılmaması sonradan kullanılmayacağı anlamına gelmez.

VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti.’e ait internet sitesinin herhangi bir bölümüne göndereceğiniz her türlü bilgi, belge, doküman aksi VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından belirtilmediği sürece kural olarak gizli bilgi sayılmaz. VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti.; bu bilgileri saklama yükümlülüğünde olmadığı gibi bu bilgileri kullanma, değerlendirme, 3. şahıslara dağıtma, faydalanma gibi haklara da sınırsız olarak sahiptir.

FİKRİ MÜLKİYET

İş bu internet sitesi içerisinde yer alan 5846 sayılı yasa ile ilgili yönetmeliklere göre korumaya tabi her türlü bilgi, resim, marka, logo, yazı, vs. gibi fikri mülkiyet konusu hakların mülkiyeti münhasıran VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti.’e aittir. VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti.’e ait internet sitesinin içeriği, sadece ziyaretçileri bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Hiçbir koşulda internet sitesi içerisinde yer alan herhangi bir bilgi, belge, resim, marka, logo, fotoğraf ve benzeri tanımlayıcı veya açıklayıcı unsurları kopyalamak, nakletmek, haksız olarak kullanmak yasaktır.

İş bu internet sitesindeki bilgileri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti.’in izni ile kullanılabilir.

Yukarıda açıkça belirtilenlerin dışındaki unsurlardan iş bu internet sitesinde yer alan herhangi bir şey VET-HEK Veteriner Hekimlik ve Hay. Tic. San. Ltd. Şti.’in izni olmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve/veya hiçbir yere taşınamaz.