AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ

Hayvan sağlığı ve ilaçları alanlarındaki gelişme ve yenilikleri yakından izleyerek kaliteli ilaçların ülkemize kazandırılmasını hedefleyen firmamız Ar-Ge çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Vet-Hek olarak Araştırma ve Geliştirme (AR – GE) çalışmalarına son derece önem vermekteyiz.. Çünkü, tüm dünyada hayvan sağlığı ve hayvansal üretim alanlarında ortaya konulan güncel gelişmelerin ve yeniliklerin yakından izlenerek bilgi ve teknoloji yoğun kaliteli ilaçların ülkemize kazandırılması vazgeçilmez hedeflerimizden birisidir. Firmamız bünyesinde araştırma ve geliştirme için gerekli tüm alt yapı olanakları ile çok az kuruluşta bulunabilecek bir araştırma kadrosuna sahip olmamız,  bu durumun açık bir kanıtı niteliğindedir.

Firmamızca yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında olmak üzere, pek çok gelişmiş ülkede tüketime sunulan ve geniş ölçekte kabul gören yeni, kaliteli ve stratejik önem taşıyan ilaçların firmamız olanaklarıyla üretilmesi ve ülkemize kazandırılması; mevcut ilaç aktif maddelerinden yararlanılarak yeni ve kombine ilaç çeşitlerinin geliştirilmesi,  geleneksel ilaçların farmasötik şekilleri ve uygulama seçenekleri çağdaş gelişmelere göre uyarlanmak suretiyle, etkinliğin artırılması ve kalitesinin iyileştirilmesi; nihayet hayvan sağlığı ve üretimi yönünden önem taşıyan mevcut bazı veteriner ilaçlarında etkinlik, kalite ve güvencenin daha da artırılmasına yönelik AR – GE çalışmalarımız kesintisiz yürütülmektedir.