Akciğer Sağlığı

Sağlıklı akciğerler, yaşı ne olursa olsun sığırların yaşamında hayati bir rol oynamaktadır. Hasar görmüş akciğerler, ekonomik kayıpların yanı sıra hayvanların verimliliğini de azaltacaktır. Hayvanların yaşamında her bir nefes önemli olduğundan, akciğer sağlığı konusundaki tecrübelerimiz ile birlikte geniş ürün yelpazemiz (aşılar, antibiyotikler, antienflamatuarlar) ve teknik hizmetlerimizi birlikte sunan bir platform oluşturduk.